Vol422嫩模Carry私房床上性感内衣秀完美身材半脱丝袜诱惑写真56PCarry爱蜜社

Vol422嫩模Carry私房床上性感内衣秀完美身材半脱丝袜诱惑写真56PCarry爱蜜社

取灶底黄土一斤,以水一大升三合,研澄饮之。 凡病患不得食熊肉,令作长病,终不除愈。

又云∶若步行足痛不能复动方∶《本草》云∶鲤鱼生煮食之,主水肿脚满。比见毒瓦斯攻处,疼痛凡所冲如贼欲出,得穴即出,岂在大门也。

又方∶煎楸叶,作煎稠,堪丸,以竹筒纳下部,蚶、痔、悉瘥。 又方∶灸足太阳五十壮,并灸足太阴五十壮,有验。

以肥猪肉五斤,水三升,煮肉令极烂。 又陶氏∶初觉此病之始,股内间微有肿处;或大脉胀起;或胫中拘急。

若燥者,猪膏和涂。又方∶灸其颐下宛宛中名承浆十壮。

《崔禹锡食经》云∶梨除伤寒时行,为妙药也。 取鹿角就磨刀石上水摩之,以汁涂燥,复涂则消也;内宜服连翘汤下。

Leave a Reply